Vi skal nå lære om konkret visualisering av vektorer. Det vil si at vi gir dem en spesifikk retning, basert på tegning i et koordinatsystem.