Vi skal igjen se på hva som skjer når vi ganger en skalar med en vektor. Denne gangen når vi har vektoren på koordinatform.