Vi ser på hva det vil si, matematisk, at to vektorer er parallelle.