Vi tar et eksempel på det å undersøke hvorvidt to vektorer er parallelle.