Vi lærer å se på vektorer som en lineærkombinasjon av andre vektorer.