Vi skal se på det som kalles prikkprodukt (eller skalarprodukt) for vektorer, og vi ser på hva skalarproduktet forteller oss om vinkelen mellom vektorene.