Vi ser på det å bruke prikkprodukt for å finne vinkelen mellom vektorer.