Vi ser på noen generelle regneregler for prikkprodukt mellom vektorer.