Vi ser på bruk av verktøyene vi har lært om vektorer til å løse litt trigonometri. Husk at linjer og vektorer har veldig mye til felles.