Vi ser på grenser. Dette brukes for å evaluere funksjoner i punkter der de ikke er definert. Eller rettere sagt, finne ut hvilken verdi funksjonen nærmer seg.