Vi ser på noen regneregler vi kan bruke for å løse grenseverdi-oppgaver.