Vi skal se på hva kontinuitet og diskontinuitet betyr i sammenheng med funksjoner.