Vi ser på asymptoter. En asymptote er en linje på grafen som en funksjon vil tilnærmes jo nærmere den kommer, men aldri helt falle på.