Vi tar et eksempel på en rasjonal funksjon som har en vertikal asymptote.