Det finnes flere måter å notere derivasjon på. Vi skal her ta for oss noen av de mest vanlige måtene. Dette for å sørge for at notasjonen i forvirrer oss i fremtiden.