Vi tar et grunnleggende eksempel på det å derivere en funksjon. I dette eksemplet bruker vi definisjonen av den deriverte til å derivere $displaystyle f(x) = x^2$