Vi skal se på, og føre beviset for regneregelen som lar oss kjapt og effektivt derivere lineære funksjoner på formen $f(x) = ax+b$