Enkelte ganger har vi en funksjon som bare er gitt ved en konstant. Det er kanskje veldig intuitivt å derivere disse, da konstanter er lineære, og har et fast stigningspunkt.