Å derivere $displaystyle{x^n}$ er kanskje den mest kjente regneregelen fordi den ikke er umiddelbart intuitiv, men brukes veldig ofte. Gjerne hver gang man skal derivere polynomer.