Vi deriverer funksjonen $displaystyle f(x) = frac1x$. Vi omskriver funksjonen med en potensregel, og på den måten kan vi bruke potensregelen for derivasjon.