Vi skal nå bruke derivasjon for å finne ekstremalpunkter på en graf. Ekstrempunkter er en fellesbetegnelse for toppunkter og bunnpunkter. Disse er punkter der grafen snur fra å gå oppover til nedover, eller motsatt.

I slike punkter har de stigningstall lik null, og vi vet forhåpentligvis nå at når vi tenker på stigningstall, så tenker vi derivasjon!