Kapittel 7 - Funksjonslære

7.7 - Funksjonsdrøfting 2 - Topp- og bunnpunkter 2


Vi fortsetter å bruke derivasjon for å finne ekstremalpunkter på en graf. Ekstrempunkter er en fellesbetegnelse for toppunkter og bunnpunkter. Disse er punkter der grafen snur fra å gå oppover til nedover, eller motsatt. I slike punkter har de stigningstall lik null, og vi vet forhåpentligvis nå at når vi tenker på stigningstall, så tenker vi derivasjon!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2014-11-23

Kan man ikke også bare se på y-koordinatene (høyest/lavest), på hva som er topp- og bunnpunkt? En y-verdi på 3 er jo åpenlyst [u]høyere[/u] enn en y-verdi på 2.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.