Ofte er funksjoner ikke gitt med bare ett uttrykk. Funksjoner kan være definert på forskjellige måter for ulike verdier man setter inn. I slike funksjoner kan det være vanskelig å tenke på stigningstall i alle punkter. Helt konkret kan det hende at det finnes punkter på funksjonen som ikke er deriverbare.