Når vi drøfter funksjoner, så er vendepunkter også interessante punkter. Dette er punkter der stigningstallet er på sitt høyeste eller laveste, og slike punkter gir et innblikk i krumning til grafen. Altså når funksjonen "smiler" og når den har "sur munn".