Ved drøfting av funksjoner så er det ofte viktig å få med seg krumning i grafen. Dette gjøres ved å evaluere den dobbelderiverte av funksjonen.