Vi tar et eksempel på bruk av brøkregelen (kvotientregel) for derivasjon. Vi blander inn en logaritme også, fordi vi har nerver av stål.