Vi tar et eksempel på det å derivere logaritmefunksjoner. Regneregelen for dette er overraskende enkel, og beviset kommer et par videoer senere.