Vi fører et bevis for derivasjon av logaritmer. Som nevnt tidligere, så er regneregelen overraskende enkel, men det kan være greit å føre beviset, slik at vi ser hvordan man kommer frem til regelen.