Vi ser på funksjonen e^x og hva det er som gjør den så utrolig når det kommer til å derivere den.