Vi tar noen eksempler på det å derivere eksponentialfunksjoner vha. regneregelen vi har lært om derivasjon av e^x.