Vi ser på det å derivere en eksponentialfunksjon når grunntallet ikke nødvendigvis er e.