Vi fører et bevis for det å derivere et produkt av funksjoner. Dette er noe vi kan bruke dersom funksjonen kan skrives som $displaystyle f(x) = g(x) cdot h(x)$