Vi tar noen eksempler på å derivere funksjoner som kan gjøres vha. produktregelen.