Vi ser nå på det å ha parameterfremstilling for en vektor som IKKE er ei rett linje, og som heller ikke kan sies å være en funksjon. Her brukes geogebra for å utføre tegning av kurven.