Vi skal nå se på vektorfunksjoner. Dette betyr å fremstille vektorer ikke som $[x, y]$, men som $[x(t), y(t)]$. Altså er alt nå avhengig av en parameter $t$, i stedet for de vanlige x- og y-verdiene.