I denne oppgaven skal vi derivere funksjonen $displaystyle f(x) =2e^{3x}$ og får bruk for kjerneregelen for å gjøre dette.