R1-Eksamen, Høst 2013

Del 1 - 3) Konstruere trekant


I denne videoen skal vi konstruere en trekant gitt visse opplysninger. Med tegnebrett har jeg dessverre ikke passer og slikt, men jeg forklarer likevel prosessen etter beste evne! Jeg mener det skal være forståelig :)

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2014-11-25

Kan du forklare hvorfor du slår sirkelbuen og hvordan du vet at vinkel c blir 90?

Aleksander 2014-11-26

Dette er fordi vi setter passerspissen på to punkter som har like lang avstand fra det første punktet på linja. Vi sørger også for at passeren har like stor radius begge gangene. På den måten vil punktet der buene krysser hverandre være nøyaktig 90 grader over (eller under) det første punktet.

Anonym 2014-11-26

Er vel fordi vi bruker sirkelen rundt sentrum der vi setter passeren, og formelen (periferivinkel = 1/2* sentralvinkel) gir oss at vinkel ACB må være 90 grader når sentrum er del i den rette linja AB, og dermed har 180 graders vinkel. Stemmer dette?

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.