R1-Eksamen, Høst 2013

Del 1 - 5a) Vektorregning, addisjon, subtraksjon


Her får vi i oppgave å regne litt med vektorer. Vi må både addere, subtrahere, og multiplisere med skalar.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.