R1-Eksamen, Høst 2013

Del 1 - 5b) Vinkelrette vektorer? Prikkprodukt!


Vi skal nå sjekke om to vektorer er vinkelrette på hverandre. Det betyr "er vinkelen mellom vektorene 90 grader?". Dette kan vi sjekke ved å undersøke om skalarproduktet (prikkproduktet) mellom dem blir null.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.