R1-Eksamen, Høst 2013

Del 2 - 2b) Finne skjæring mellom to funksjoner


Her har vi den rasjonale funksjonen fra forrige deloppgave, men også en ny lineær funksjon. Oppgaven er å finne skjæringspunktet/skjæringspunktene mellom disse to funksjonene.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.