R1-Eksamen, Høst 2013

Del 2 - 3b) Rektanglets største og minste verdi, derivasjon


Nå skal vi finne ut, ved derivasjon, hvilke x-verdier som gjør arealet størst og minst. Dette kan vi gjøre ved å derivere arealfunksjonen, og finne nullpunktene til den deriverte som gir oss bunnpunkt og toppunkt for arealet.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Legacy-bruker (UDLv1) 2014-11-26

Hei. Det er ikke funksjonen til rektangelet som vises i figuren, det er grafen til f(x)=x^2+21. - Vidar

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.