R1-Eksamen, Høst 2013

Del 2 - 4b) Bevis 90 grader mellom to vektorer


Nå skal vi vise at vektorene $vec{PA}$ og $vec{PB}$ står vinkelrett på hverandre. Dette bruker vi skalarproduktet for å bekrefte. Grunnen til dette er at dersom vi har skalarprodukt lik 0, så må vektorene ha 90 grader mellom seg. Husk, skalarprodukt er det samme som prikkprodukt.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.