Vi deriverer et polynom ved hjelp av grunnleggende regneregler for derivasjon, deriblant potensregelen.