Vi deriverer en sammensatt funksjon ved hjelp av kjerneregelen.