Vi justerer en vektor slik at den er parallell med en annen. Dette ender opp som en oppgave med likningsystem.