Vi justerer en vektor slik at den er like lang som en annen. Vi bruker som alltid pytagoras for å regne ut lengden av vektorene.