Et areal er dannet under grafen til en parabel. Hva er det største arealet dette trapeset kan ha?

Vi bruker formelen for arealet av et trapes, samt derivasjon