I denne oppgaven skal vi finne ut når to partikler har minst mulig avstand mellom seg. Siden vi har oppgitt vektorkurvene de følger, trenger vi bare å lage en funksjon for avstanden mellom dem, og finne bunnpunktet på avstandsfunksjonen vha. derivasjon.