I denne oppgaven bruker vi formlikhet og drøfting av areal til å bevise Pytagoras' setning. Dette er én av mange forskjellige måter å bevise Pytagoras' setning på.