Vi bruker kombinatorikk og binomisk sannsynlighet for å avgjøre hvor mange kombinasjoner av 3 bøker man kan velge ut av totalt 8.